"לא טוב היות האדם לבדו", הוא הפסוק הידוע שמזכיר לנו, כמו גם חגי האהבה למיניהם ובכלל החיים, שאנו שני מינים הזקוקים האחד לשני. זאת, למרות כל המהפכה של עידן me - עדיין, אין לנו בררה ולא תהיה. לא רק מינית, אלא גם נפשית. כי כתוב בנוסף לכל בבראשית "זכר ונקבה בראם ויקרא שמם אדם", שכן, אדם שלם הוא זה המשלים בתוכו בין זכר, לנקבה בפנימיותו. גם בחיצוניות על פי רוב. ובעצם, לא תעזורנה לנו מהפכות שונות ומשונות נגד הטבע עצמו, כפי שהוא רצה שנהיה בעולם

תקופה זו, כפי שאנו רואים זאת, כוללת בתוכה בנוסף למהפכה האמורה, גם הדרת גברים, הטפה לחיות בסגנון הלהטבים, לצמחונות וטבעונות ושאר עניינים שאינם עולים בקנה אחד עם מה שאנו אמורים להיות מבחינה טבעית כמו כל יצור אחר הנחלק לשני מינים. זאת אומרת שאנחנו, שבנויים באמת כמו כל יצור אחר ויש לנו תפקיד מיוחד מבחינה מגדרית כך שלגבר יש תפקיד ולאישה יש את תפקידה שלה, באים לפתע בעת הזו ומנסים לעוות את היוצרות. את המקור. חושבים, שדבר מה ישתנה בעתיד ולא מבינים את גודל הנזק שנעשה

לפעמים, לוקח זמן עד שמתגלה חוסר האיזון שהאדם יוצר, לא רק בטבע, אלא גם בחייו עצמו. אמירה זו, באה לאור אותה אמירה של התקשורת המנסה לעצב דעה לפיה ילדים שגדלו עם "אבא ואבא" או "אמא ואמא", הם נורמליים לחלוטין. דעה מסוכנת זו, אסור שתחלחל ותביא לעוד ועוד סיבות למה שמכונה "לסביון עליון" מדוע אין צורך בגברים בעולם. שהרי, אלו הן טענות של מיעוט ויש אומרים אספסוף, המשפיע על הרוב לרעה. ובמסגרת זו, הדרת הגברים שנעשית, תביא בוודאי בסופו של דבר לפגיעה בציבור ככלל שצריך סדר בחייו ולא מהפכות סתמיות ופרובוקטיביות היוצרות בעיקר בלגן

לסיכום, עלינו להיזהר מלהתדרדר ולא להניח לכל השפעת הדעה השלילית הזו להמשיך כי במסגרתה, ייווצר עיוות בטבע שיקרין עלינו חזרה שלא לטובה. אנחנו, שכאמור כמו כל חיה אחרת בטבע, זקוקים לשיווין תפקודי בין שני המינים ולא להדרת מין כזה או אחר. תופעות כגון הומואים ולסביות לא קיימות בטבע באופן שבו נראה חיה כלשהי למשל שתמיד תמיד תעדיף את בני מינה. עם זאת, כן ניתן לראות סטיות של מעין קשרים ונגיעות של בני מין בבני אותו מין אבל ברמה הכללית בכדי להשיג רבייה, אין שום חיה שתבחר שלא להתרבות עם בן/בת המין השני. ואנחנו, חיות. כמו חיות. ה"כמו" הוא כי יש לנו אבחנה נוספת בחיים של נפש או אלקיות, אבל מבחינה ארצית, אין בינינו הבדל. ועל פי זאת, אל לנו להתחכם ולחשוב שעיוות התפקידים בטבע, הדרת גברים ושאר עניינים, יגרמו לקידום של דבר מה, לטובה. 

הדרת גברים ושאר עניינים

book4.gif
אקוופוניקה - מזון אורגני